हाम्राे बारेमा

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा २०५० असोज ४ गते भएको हो । स्थानीय तहको प्रशासकीय एवम् व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत यसको स्थापना भएको हो । प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ र यस सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । विक्रम सम्वत्२००९ सालमा नेपालमा पहिलो पटक संस्थागत रूपमा ग्रामीण विकासका लागि शुरू गरिएको त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रमदेखि नै स्थानीयस्तरमा क्षमता विकासका कार्यहरूप्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दैआएको छ । प्रतिष्ठानलेविभिन्न कालखण्डमा स्थानीय तहको क्ष...

थप जानकारी

सामाजिक सञ्जाल

हाम्राे लक्षित समूह

  • केन्द्र
  • प्रादेशिक
  • स्थानिय
अनलाइन आवेदन फारम
Target Group

साझेदार संस्थाहरु